Kartan är nu upplagd!

Hej!

Nu finns kartan att beskåda här.

Entrepenad- samt administrationsgrupper har nu bildats och arbetet med att gå igenom hela nätet påbörjas snart tillsammans med områdesrepresentanterna.

ALLA råd är välkomna och viktiga. Det gäller att grävningen blir så kostnadseffektiv som möjligt!

Vi återkommer med mer information allt eftersom arbetet fortskrider.

/Styrelsen