Vårt nät

Vårt nät

Till slut blev vi 296 medlemmar i Ammeråns Gesundens fiberförening och tillsammans byggde vi nätet som ansluter sammanlagt 313 fastigheter till internet. Vi tog hjälp av entreprenörer och vi jobbade själva, vi grävde ned kabel, vi sänkte ned kabel på Gesundens botten och vi hängde kabel på stolpar för att komma över Ammerån.

Så här mycket blev det: Total grävlängd: 97 886 m, 15 563 m nedlagd sjökabel, 61 575 m fiber in till fastigheter och 85 610 m fiber i stomnätet med en total fiber- och kanalisationslängd på 147 185 m.

Nätet anslöts i 3 noder mot stamnätet och det sattes upp 106 st markskåp och grävdes ner 22 st markbrunnar. Nedan finner du fibernätets utsträckning i vårt område.

Fibernätskartan

Våra uppkopplade stationer

Fibermarkskåp

Fiberbrunnar