Fiberintresse etapp 2

November 2015 startade vi upp vårt fibernät.
Det är ett fantastiskt arbete som ligger bakom detta historiska projekt, och för bygden otroligt viktiga framtidssäkrade fibernät!
Nu vänder vi oss till fastighetsägare som ej anslöt då. Vi undersöker just nu om det finns intresse att ansluta till fibernätet som tillhör Ammerån-Gesundens fiberförening.
För att vi ska kunna räkna på detta med hjälp av entrepenörer behöver vi få in en lista på hur många som är intresserade att göra en efteranslutning till vårt fibernät, samt ha möjligheten att räkna på vad en efteranslutning skulle tänkas kunna kosta. Betänk att denna gången har föreningen inga bidrag att erbjuda.
Frågor besvaras av Thomas Bäckström 070-311 45 12

Dagsläget 2015-05-01

Hej!
Medlemmar har hört av sig och vill veta när dosorna till hemmet kommer samt när nätet startas upp.
Vi kan i nuläget tyvärr inte påskynda uppstarten då vi är helt i händerna på Telia som ska installera sin utrustning i stationerna samt skicka ut kundutrustningen.
En del av er har fått svaret från Teliabutiken att föreningen kan ge svar på när det kommer igång.
Svaret är att Telia för en intern dialog om inplacering av switcharna i stationerna pga teknikskiften som görs i några av våra stationer (alltså inte enbart teknikskifte gällande fiber), och att dom återkommer när installationen kommer att startas.
Vi hoppas att denna dialog snart är klart och att byggnationen kommer igång så snart som möjligt.
Vi kan inte annat att göra än invänta uppstarten och återkommer så fort vi vet mer.

Vi kan även meddela att den 27 april lämnade vi in vår slutrapport om projektstöd till Länsstyrelsen!
Behandlingstiden för Länsstyrelsen är upp till 4 månader.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Listan inlämnad till Teliabutiken!

Hej!
Nu är listan med val av tjänst inlämnad till Teliabutiken!
Mer info hur det fortskrider kommer så fort vi får info i progressen från Telia.

Vår förhoppning i styrelsen är fortfarande att som vi skrev den 6 november ifjol: Information angående dagsläget i fiberprojektet, justerad starttid tjänster
“Vi i styrelsen väljer därför att tro att driftsättningen i vårt område kommer att ske någon gång under andra kvartalet 2015.”

/Styrelsen

VIKTIGT!!! Informera styrelsen om kollektiv val eller Öppen Fiber

Hej!
Vi vill påminna de som inte meddelat styrelsen om val av tjänst, gör det nu så fort ni kan!
Det är flera föreningar som ligger i startgroparna att få sina nät uppstartade, och ju längre Teliabutiken får vänta på vår kompletta lista angående era val, desto längre ned på listan för uppstart hamnar vi.
Dom startar ingenting förrän dom fått föreningens kompletta lista. Så vi ber er, försök att lämna in så fort det är möjligt. Och påminn även era grannar om någon skulle ha glömt. Vi i styrelsen jobbar stenhårt att få in avtalen med.

/Styrelsen

Dags för Teliabutikenträffar!

Hej alla!

God fortsättning på det nya året. 

Efter all julmat och en väl förtjänt vila startar vi nu det nya året med den efterlängtade träffen med Teliabutiken! 

Det kommer att bli tre (3) stycken träffar uppdelade på vilket område man bor i (kan man inte gå den dagen området man bor i har träff så går det självklart bra någon av dom andra dagarna) 

Datum för mötet med Teliabutiken är som följer:

Måndag den 16 februari
Detta möte är för boende i område ”Norra Gesunden” (Strömsnäs – Mörtån)
Plats: Överammers folkets hus, Överammer 137
Tid:18.30 

Tisdag den 17 februari
Detta möte är för boende i område ”Ammerån” (Färsån – Boberg)
Plats: Överammers folkets hus, Överammer 137
Tid:18.30 

Onsdag den 18 februari
Detta möte är för boende i område ”Södra Gesunden” (Koviken-Strandbodarna samt Sättsjön)
Plats: Höggården, Höglunda 330
Tid:18.30 

Detta är en VÄLDIGT viktig träff för ALLA fastighetsägare att komma på! Telia kommer här att informera om hur övergången från befintliga anslutningar och avtal till det nya går till.
Dom kommer att informera om:
 – vilken utrustning som ingår
 – avtalsfrågor (tjänsteblanketter kommer att delas ut för påskrift, t.ex. om man  väljer kollektivanslutning)
 – hur man kan göra tilläggsbeställningar på både utrustning samt fler tv-kanaler och andra tjänster. 

– Även föreningen kommer att dela ut en blankett som är ett avtal mellan förening och enskild medlem. Den förbinder medlemmen att man valt och kommer ansluta sig kollektivt och betala fastställd månadskostnad inkl. en liten avgift för administrativa omkostnader för föreningen.

Det är många avtal att underteckna, det vet vi, och det kan uppfattas lite konstigt varför det är så många. Men vi är inget undantag från andra föreningar utan samma regler gäller för alla. Dessa avtal är dom vi MÅSTE ha färdiga och som berör er medlemmar: 

1.      Markavtal (KLART!) – krävs där vi går fram med fiber till flera medlemmar.

2.     Anslutningsavtal (KLART!) – avtal att man ska vara med i föreningen och betala in anslutningskostnad till fibernätet. Observera att detta avtal har inget med tjänsterna att göra!

3.     Registrering till Telia för alla som ska ha kollektiv anslutning (5-årigt avtal). Detta är blanketten vi kommer att få av Telia på mötet och det är viktigt att den undertecknas så fort som möjligt!

4.     Avtal mellan förening och enskild medlem. Den förbinder medlemmen att man valt och kommer ansluta sig kollektivt och betala fastställd månadskostnad inkl. en liten avgift för administrativa omkostnader för föreningen. 

Nulägesrapport:
Fibersvetsningen är påbörjad för både fastighetsdosor samt markskåp. 

Det är nu även dags att betala in medlemsavgiften för 2015. Årsavgiften är 100:-och betalas till bankgiro 141-5827. Glöm inte att ange ert fastighetsnummer för att vi lättare ska kunna registrera er betalning!
De personer som redan avlagt avgiften kan bortse från detta.

Denna information kommer även att skickas per post alternativt mail till dom som vi vet ej bor här permanent.

Med dessa rader vill vi i styrelsen hälsa er varmt välkomna till de kommande Teliabutikenträffarna! 

Med vänlig hälsning / Styrelsen, Ammeråns-Gesundens Fiber ek.f.

 

Information inför julen och årsskiftet

Julen samt årsskiftet närmar sig med stormsteg och vi kommer nu ta ett litet juluppehåll i fiberarbetet . Men innan dess tänkte vi i styrelsen informera om hur det ser ut i dagsläget.

Nulägesbeskrivning:
Fiberblåsningen är nu färdig och svetsningen kommer att påbörjas.
Vad gäller den kommande svetsningen så kommer NT4 (NorrlandsTelecom) att  förstärka sitt svetsteam rejält med underentrepenörer som kommer att hjälpa till att färdigställa vårt nät samt alla övriga i Ragunda och Bräcke kommun. Detta gör att man kan färdigställa allt arbete före den 28/2.
Vi har nu även fått information av Länsstyrelsen att dom kommer att ta beslut om framflytt av klardatum till 2015-02-28. Slutredovisning av projektet ska vara dom tillhanda senast 2015-04-30. Det blev en fin julklapp med den informationen!

Metria har färdigrapporterat sin inmätning till oss och det blev en total inmätt längd på nätet på närmare 10 mil, varav vägnära nät är ca 4,2 mil.

Som lite kuriosa kan nämnas att vi har blåst ca 6,2 mil fiber kundnät (den som går från markskåpen till alla hus), ca 7 mil Stamnät (den fiber som förbinder hela området) samt ca 1,6 mil sjökabel!
Vi har beställt skyltar som det står ”KABEL” på som ska sättas upp vid respektive strandkant där det går upp sjökabel, detta är ett jobb som man kan hjälpa till med för att tillgodogöra sig dagsverkestimmar. Det kommer även sättas upp snökäppar på markskåpen för att märka ut var dessa finns, så att ingen skoter råkar köra på dom. Sedan har det hällts i ca 8 liter lecakulor i varje markskåp (återstår några att fylla ännu) som ska hålla möss och sork bland annat borta från dessa.

Vi kommer även att meddela er när Teliabutiken kommer ut för att man ska teckna tjänsteavtalen.

Det är nu även dags att betala in medlemsavgiften för 2015, avi kommer i brevlådan inom kort!

Med dessa rader vill vi i styrelsen ta tillfället i akt att passa på att tacka alla fantastiska människor som fram till nu varit inblandade i det otroliga arbetet att bygga vårt fibernät!

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År till er alla!

Med vänlig hälsning, styrelsen, Ammeråns-Gesundens Fiber

P.s. nätkartan är uppdaterad också nu!
Länk: nätkarta

tomte

Information angående dagsläget i fiberprojektet, justerad starttid tjänster.

Vi är nu inne i slutskedet av fiberprojektet och det går bra, samt ekonomin håller!

Men ännu återstår en hel del innan vi kan få tjänsterna och “fiberlyset” påslaget i nätet. Det arbetet som ligger nu på slutet görs av systemleverantör, samt Kommunikationsoperatör. Vi har med andra ord svårt att påverka den pågående arbetsprocessen.

Nulägesbeskrivning: Fiberblåsningen är så gott som avslutat på södra sidan Gesunden samt sträckan Ammerån, med undantag av den korta bit i Färsån som ska ha luftkabel monterad (ca 140 meter), denna kommer att monteras av Eltel networks, avtal med E.on färdigställs just nu för att vi ska kunna hänga kabel i deras stolpar, byNet ordnar fram material. I dagsläget återstår således fiberblåsning i halva Strömsnäs, Fiskviken, Strånäset, Nybodarna och Mörtån. Detta arbete kommer att avslutas inom de närmaste veckorna. Allt verkar gå bra, och fiberblåsarna är nöjda med grävarnas arbete, det har nämligen inte varit många stopp hittills som man behövt åtgärda! Efter att arbetet med fiberblåsning är klart så ska svetsning av nätet göras. Detta är ett digert arbete, vi har nämligen runt 2800 svetspunkter som ska svetsas ihop! Då detta arbete sedan är klart ska man göra en så kallad OTDR-mätning, d.v.s. när man byggt ett fibernät krävs att man kontrollmäter anläggningen, inte bara för att se om den kommer att fungera, utan också för att få ett garantiunderlag, alltså en slutbesiktning. Detta underlag ligger sedan till grund vid eventuella garantiklagomål senare. Det är ett tidskrävande arbete, och vi är som ni förstår inte den enda föreningen som ska få detta gjort. Den förening som kommit längst i Bräcke kommun är Rissnabygdens fiber där man verkar komma igång med tjänsterna den 17 december (Rissna låg ca ett år före oss i projektansökan).

Andra föreningar som ska svetsas är bl.a. Revsund, Sundsjö, Bodsjö, Östra Bräcke, Pålgård. Detta gör att det kommer att dra ut på tiden att starta upp tjänsterna, Telia ska skapa underlag för Teliabutikerna att komma ut i föreningarna för att vi ska teckna avtal om tjänster vi vill ha. Som vi fått informerat om i dagarna, så brukar detta ta två månader för dom att ställa i ordning dessa träffar. Sedan ska stationerna byggas om så att man kan driftsätta ett fibernät. Vi har tre stationer, det är Överammer, Strömsnäs och Höglunda. När tjänsterna är avtalade mellan Telia och fastigheterna, så kommer vi att få ut våra mediakonvertrar samt aktiv utrustning som ska delas ut till fastigheterna av föreningen.

Låt oss dra en paralell med en annan förening som är ungefär i vår storleksordning, nämligen Revsund fiber: Just nu är NT4, Norrlands Telekom, hos dom och svetsar fiber (detta är precis påbörjat där). Även dom har haft kontakt med Christer Tjäder på Telia och fått en starttid. Christer sa såhär: ”Driftsättningen kommer att påbörjas under Q1, 2015″. Med andra ord så kommer man att påbörja driftsättningen där första kvartalet 2015.

Vi i styrelsen väljer därför att tro att driftsättningen i vårt område kommer att ske någon gång under andra kvartalet 2015. 

 

Vi ber er därför att INTE säga upp några tjänsteavtal ännu, information kommer att ske när vi vet mer. För er som redan tyvärr sagt upp era abonnemang kan vi inte mer än beklaga, försök att ordna med ett korttidsavtal med er tjänsteleverantör.

Ha tålamod, det är inte långt kvar nu!     

Med vänlig hälsning, styrelsen, Ammeråns-Gesundens Fiber

Inför driftstarten av fibernätet

Innan fibernätet är färdigt för drift ska dämpningen i det mätas in och alla anslutningar kontrolleras. För att det ska gå att göra får inte den aktiva utrustningen som Telia kommer att leverera till hemmen vara ansluten.

Vi kommer att meddela när det är klart för anslutning.

 

Vänta med att säga upp abonnemangen

Det är troligen säkrast att Ni inte avbeställer era abonnemang ännu. Vi vet ju inte när tjänsteleverantören kommer igång med sitt. Vi kommer att bli klar med vår del innan årsskiftet. Det som gjort oss betänksamma är att Rissnas abonenter ännu inte är inkopplade. Deras tjänsteleverantör har ännu inte levererat medieomvandlarna. Det blir olyckligt om folk går stenhårt på att tjänsterna ska vara igång till årsskiftet och det inte blir så.
Bäst att vänta tills vi kan lämna definitivt besked.

Nu är det bråttom med att få upp dosorna på väggen både ute och inne. Gänget som blåser fiber är i faggorna. De är snabba, vet inte om det är sant men vi hörde att de hinner med en mil per dag om det går bra.

De svetsar ihop fibern som är monterad på innedosan med den de blåser.

Skriv ert fastighetsnumret på insidan av locket på utekopplingsskåpet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA