Årsstämman 2017

Den 7 maj 2017 hölls föreningens årsstämma i Strömsnäs bygdegård och till ordföranden vid stämman valdes Christer Backlund Höglunda. Efter styrelsens redovisning av verksamhetsåret 2016 med åtföljande stämmobeslut om godkännande av årsredovisning och bokslut  förrättades val av styrelseledamöter. Styrelsens ordförande Kerstin Mattson hade tackat nej till omval och till ny ordförande valdes Göran Jacobsson Uppsala och Vågsäter. Övriga styrelseledamöter omvaldes – se vidare om det i årsmötesprotokollet nedan!

Protokoll från stämman finns för nedladdning här.