Medlemskapet

Grundtanken med den kooperativa föreningen som vår, är att medlemmarna förutsätts nyttja de tjänster som föreningen erbjuder. I december 2015 kunde vårt gemensamt byggda fibernät tas i bruk och därefter har föreningen genom Telia tillhandahållit kollektivt avtalade tjänster: Internetan­slutning med 100 Mb/s kapacitet, IP-telefoni och kanalpaket för TV med drygt 20 kanaler.

Det fysiska nätet är fast anslutet till fastigheterna och blivit en del som följer med vid ett ägarbyte. Vid en fastighetsförsäljning träder en ny ägare in och för att kunna använ­da nätet måste denne bli medlem i vår förening och sedan teckna kollektivabonnemang med Telia. Den nye ägaren måste således göra två saker

Den som säljer fastigheten måste anmäla det till föreningen och överlåta medlemskapet till den nya ägaren.

Dödsboägd fastighet

I fall försäljningen drar ut på tiden och fastigheten blir i dödsbos ägo kan kollektivavtalet sägas upp och anslutningen överföras till öppen fiber. Avtal som inte sägs upp fortlöper och risken finns då att föreningens fakturor går vidare till dödsboet. Kontakta föreningens kassör i detta ärende.

Adressändring

När det gäller de kollektivavtalade Teliaabonnemangen blir medlemmen kund till föreningen och då är det av största vikt att vi har rätt fakturaadress. Självklart för de som flyttat till fastigheten men kanske inte lika klart för de som får sin faktura till ett boende man har någon annanstans. Se därför till att även Ammerån Gesundens fiberförening får den nya adressen vid en flytt – det sker inte automatisk via folkbokföringsregistret. Meddela nya adressen med mail till Lena Holmgren eller telefon 070-255 4537