Medlemskapet

Grundtanken med den kooperativa föreningen som vår, är att medlemmarna förutsätts nyttja de tjänster som föreningen erbjuder. I december 2015 kunde vårt gemensamt byggda fibernät tas i bruk och därefter har föreningen genom Telia tillhandahållit kollektivt avtalade tjänster: Internetan­slutning med 250Mb/s kapacitet, IP-telefoni och kanalpaket för TV med drygt 20 kanaler.

Hur bli medlem i fiberföreningen samt försäljning hus, att tänka på

Det fysiska nätet är fast anslutet till fastigheterna och blivit en del som följer med vid ett ägarbyte. För att kunna använda nätet måste du bli medlem i fiberföreningen.

Vid en fastighetsförsäljning träder en ny ägare in och för att kunna använ­da nätet måste denne bli medlem i vår förening och sedan teckna kollektivabonnemang via förening med Telia eller öppen fiber. Den nye ägaren måste således göra två saker:

  1. Ansöka om medlemskap i föreningen, hämta blankett Ansökan om medlemskap
  2. Teckna kollektivavtal med föreningen Eller välja öppen fiber, hämta blankett Avtal för medlems nyttjande av tjänster föreningens fibernät

Den som säljer fastigheten måste anmäla det till föreningen och överlåta medlemskapet till den nya ägaren.
Försäljaren samt den nya ägaren måste även gemensamt (bra att komma överens när man ska göra detta) ringa Telia för att meddela att ny person flyttar in i fastigheten. Telia kommer då att ändra namn samt personnummer på den som ska administreras för tjänsterna framöver, samtidigt kan den som flyttar säga upp tjänsterna i sitt kollektivavtal, innan detta sker kan inte ny ägare ta över. Det är viktigt att den som säljer inte meddelar Telia att uppkopplingen ska avslutas, det som då händer är att dom “monterar ned den aktiva uppkopplingen”. Vi måste då åter inrapportera till Telia om den nye ägaren, och detta vet vi av erfarenhet tar tid, det anmäls endast en gång per kvartal tillsammans med den paraplyorganisation i Bräcke vi samarbetar med. Om försäljaren haft öppen fiber med tjänster så måste försäljare kontakta dessa leverantörer för uppsägning.
Vi vill också förtydliga att man inte får igen anslutningsavgiften.

Läs mer

Adressändring

När det gäller de kollektivavtalade Telia abonnemangen blir medlemmen kund till föreningen och då är det av största vikt att vi har rätt fakturaadress.

Självklart för de som flyttat till fastigheten men kanske inte lika klart för de som får sin faktura till ett boende man har någon annanstans. Se därför till att även Ammerån Gesundens fiberförening får den nya adressen vid en flytt – det sker inte automatisk via folkbokföringsregistret. Meddela nya adressen med mail, pappersbrev eller via ett telefonsamtal till:

Lena Holmgren
Klockarvägen 15
844 96 STUGUN

Mobil: 070-255 45 37
e-post: holmgrenlena@yahoo.se .

Läs mer

Dödsboägd fastighet

I fall försäljningen drar ut på tiden och fastigheten blir i dödsbos ägo kan kollektivavtalet sägas upp och anslutningen överföras till öppen fiber. Den som har hand om dödsbo måste även själv kontakta Telia för att säga upp ev. tjänster i kollektiv avtalet.

Avtal som inte sägs upp fortlöper och risken finns då att föreningens fakturor går vidare till dödsboet. Kontakta föreningens kassör i detta ärende, Lena Holmgren eller telefon 070-255 45 377.
Läs mer

Avgifter

Enligt stadgarna som föreningen antog när den bildades finns det tre olika avgifter:

  • Insatsbelopp är en inträdesavgift för att bli medlem i föreningen och definieras i stadgarnas § 6. Det är en avgift som återfås vid avslutat medlemskap.
  • Anslutningsavgift är enligt stadgarnas § 8 den avgift som togs ut för att bekosta och ansluta fastigheten till det fysiska fibernätet. På anslutningsavtalet mellan föreningen och medlemmen anges fastighetsbeteckningen samt anslutningsavgiften på 9 200 kr. Därav följer att avgiften är bunden till fastigheten och enligt stadgarnas § 10 förutsätts den övergå till nya ägaren när det sker ett ägarskifte.
  • Årsavgift enligt stadgarnas § 7 är en årlig avgift som varje medlem är skyldig att betala som används till att bekosta föreningens löpande administration. Den är fastställd till 100 kr men avgiftens storlek prövas årligen på föreningsstämman.
Läs mer

Contrado, vår nya handläggare av föreningens ekonomi.

Från och med 2018-07-16 har vi ingått avtal med Contrado att hantera vår förenings ekonomi. Läs mer här

Fastighet som inte har fiber indragen

Telias kontaktperson hos fiberföreningen Thomas Höglund som kontaktar Telia Fastighetsägare ingång och anger adressen som vill ansluta sig.


Föreningen bör då även tala om ifall befintlig kanalisation finns eller om samförläggning är möjlig.

Telia kontaktar TeliaWholesale som får en offert från TeliaWholesale.
Telia kontaktar sedan fiberföreningen som ger fiberföreningen en offert.
Föreningen kontaktar fastighetsägaren som vill ha fiber och ger dom ett pris.
(Det är även möjligt att kunden själv kontaktar en tjänsteleverantör som då kontaktar TeliaWholesale för en offert, men vi bör inte använda denna variant)

Vill fastighetsägaren gå vidare betalar hen föreningen och Telia fakturerar föreningen.Kunden kan begära att offerten skall vara till en viss punkt, t.ex. in till egna fastigheten om kunden inte vill gräva själv på egna tomten.Kunden får bara gräva själv på egna tomten vilket kan sänka totalkostnaden.
Kunden får ej lägga ner egen slang, TeliaWholesale levererar den slang som skall läggas ned på egna tomten.

Läs mer

Köp av hus, att tänka på

Innan köpet så kolla med fiberföreningen så inte anslutningen är nedtagen p.g.a. obetald medlemsavgift då en återanslutning kostar 3100kr + moms.


Stäm av med försäljaren att denne har kontaktat fiberförening samt Telia för avslutning av kollektivt avtal eller andra tjänster vid öppen fiber. Att försäljaren lämnat kvar fiberswitch, Telia router samt de TV-boxar som fiberföreningen tillhandahållit.
Läs mer

Om man grävt av (Själv eller entrepenör, vad gäller? Vem anmäler man till

Vi vill tydligt trycka på att Ledningskollen ska alltid anmälas till innan grävning, annars kan man bli betalningsskyldig).

Om du har grävt av en fiber eller tror att du på annat sätt kan ha skadat annan fiberutrustning så skall du som har åsamkat skadan felanmäla detta omgående genom att kontakta TeliaWholesale på 020-50 50 00. Föreningen får ingen information om sådana ärenden från varken TeliaWholesale eller Telia och kan därför inte heller lämna information till medlemmar om t.ex. när felet blir åtgärdat.
Så har du blivit påverkad av t.ex. en avgrävning och vill få information om när detta förväntas bli åtgärdat så kontaktar du din tjänsteleverantör.

Har du kollektivavtalet via Telia ringer du 90 200.
Har du öppen fiber så ringer du den tjänsteleverantör som du har valt.

Läs mer

Problem med tjänster, vem vänder man sig till

Alltid till sin tjänsteleverantör.
Har man kollektivt avtal ringer man Telia på 90200.
Har man öppen fiber ringer man sina valda tjänsteleverantörer.

Skillnader Kollektiv, Öppen

Kollektiv

Via föreningen upphandlad Internetan­slutning med 250/250 Mb/s kapacitet, IP-telefoni och kanalpaket för TV med drygt 20 kanaler från Telia.

Öppen fiber

Öppen Fiber betyder att vårt fibernät är öppet för olika tjänsteleverantörer av bredband, tv och telefoni. Telia är en av dessa, men om du vill ha tjänster från Telia behöver du beställa dessa separat.

Efter att du har beställt Öppen Fiber väljer du alltså tjänsteleverantör själv och plockar ihop ett utbud av tjänster som passar just dig. Information om leverantörernas tjänster och erbjudanden hittar du på Bredbandswebben eller deras hemsidor.
Läs mer

GDPR

Läs mer här.