Medlemskapet

Grundtanken med den kooperativa föreningen som vår, är att medlemmarna förutsätts nyttja de tjänster som föreningen erbjuder. I december 2015 kunde vårt gemensamt byggda fibernät tas i bruk och därefter har föreningen genom Telia tillhandahållit kollektivt avtalade tjänster: Internetan­slutning med 250Mb/s kapacitet, IP-telefoni och kanalpaket för TV med drygt 20 kanaler.

Hur bli medlem i fiberföreningen samt försäljning hus, att tänka på

Det fysiska nätet är fast anslutet till fastigheterna och blivit en del som följer med vid ett ägarbyte. För att kunna använda nätet måste du bli medlem i fiberföreningen.

Läs mer

Adressändring

När det gäller de kollektivavtalade Telia abonnemangen blir medlemmen kund till föreningen och då är det av största vikt att vi har rätt fakturaadress.

Läs mer

Dödsboägd fastighet

I fall försäljningen drar ut på tiden och fastigheten blir i dödsbos ägo kan kollektivavtalet sägas upp och anslutningen överföras till öppen fiber. Den som har hand om dödsbo måste även själv kontakta Telia för att säga upp ev. tjänster i kollektiv avtalet.

Läs mer

Avgifter

Enligt stadgarna som föreningen antog när den bildades finns det tre olika avgifter:

Läs mer

Contrado, vår nya handläggare av föreningens ekonomi.

Från och med 2018-07-16 har vi ingått avtal med Contrado att hantera vår förenings ekonomi. Läs mer här

Fastighet som inte har fiber indragen

Telias kontaktperson hos fiberföreningen Thomas Höglund som kontaktar Telia Fastighetsägare ingång och anger adressen som vill ansluta sig.

Läs mer

Köp av hus, att tänka på

Innan köpet så kolla med fiberföreningen så inte anslutningen är nedtagen p.g.a. obetald medlemsavgift då en återanslutning kostar 3100kr + moms.

Läs mer

Om man grävt av (Själv eller entrepenör, vad gäller? Vem anmäler man till

Vi vill tydligt trycka på att Ledningskollen ska alltid anmälas till innan grävning, annars kan man bli betalningsskyldig).

Läs mer

Problem med tjänster, vem vänder man sig till

Alltid till sin tjänsteleverantör.
Har man kollektivt avtal ringer man Telia på 90200.
Har man öppen fiber ringer man sina valda tjänsteleverantörer.

Skillnader Kollektiv, Öppen

Kollektiv

Via föreningen upphandlad Internetan­slutning med 250/250 Mb/s kapacitet, IP-telefoni och kanalpaket för TV med drygt 20 kanaler från Telia.

Öppen fiber

Öppen Fiber betyder att vårt fibernät är öppet för olika tjänsteleverantörer av bredband, tv och telefoni. Telia är en av dessa, men om du vill ha tjänster från Telia behöver du beställa dessa separat.

Läs mer

GDPR

Läs mer här.