Årsstämma 2019

Föreningsstämma 2019

Härmed kallas Ammeråns- Gesundens fiberförenings medlemmar till föreningsstämma söndag den 5 maj kl 15.00 på Strömsnäs Föreningshus.

Stämman genomförs med dagordning i enlighet med föreningens stadgar.

Årsbokslutet är ännu inte undertecknat av styrelsen och revisor då det är på cirkulation för just det. Vid föreningsstämman kommer årsbokslutet föreligga undertecknat och klart och kanske redan en vecka tidigare för hämtning från vår hemsida. Klicka här för signerat Bokslut2018 , och här för   Verksamhetsberättelsen .

Vid stämman serveras kaffe med smörgås och därför vill vi gärna få besked om Ert deltagande i stämman. Meddela ert deltagande före den 28 april till mailadress  manager@amgefiber.se.

Vi är tacksamma för om vi får en aktuell e-postadress från de medlemmar som ännu inte lämnat sådan.

Välkomna

Göran Jacobsson

Styrelsen Ammeråns- Gesundens fiber EF