Föreningsstämma 6 juni på Höggården

Söndag den 6 juni 2021 kl 15.00 hålls fiberföreningens årsstämma för verksamhetsåret 2020 på Höggården i Höglunda.

Förhoppningsvis är då läget i Coronapandemin något bättre men redan 2020 kunde vi finna att det går bra att ordna möteslokalen så att tillräcklig distans mellan deltagarna kan uppnås. Om vädret tillåter finns också möjligheten att hålla stämman utomhus. Inbjudan till stämman kommer att sändas med e-post till de medlemmar som lämnat sådan adress och med vanligt brev till de som inte har gjort det.

Redan nu finns årsbokslut och verksamhetsberättelse för 2020 att hämta här. Reviderade handlingar kommer att finnas för utdelning vid stämman

Efter att de stadgeenliga mötesförhandlingar avslutats kommer tid ges för att dryfta fiberföreningens framtid – utveckla eller avveckla blir en aktuell fråga innan årets slut.

/GJ