Årsstämma 2020

Ammerån Gesundens Fiberförenings årsstämma kommer att hållas söndag den 7 juni 2020 kl 15.00 på Höggården i Höglunda. Inbjudan till stämman har skickats ut med brev och mail till en tidigare tidpunkt som nu har ändrats till den 7 juni. Utskicket gjordes när coronapandemins omfattning inte var känd och inte heller vilka konsekvenser den skulle få. Nu får det inte ordnas större folksamlingar än 50 personer och i övrigt råder starka rekommendationer om att hålla rejäla avstånd när man möts. Det senare går lätt att upprätthålla på Höggården.

Styrelsen beslöt torsdag den 16 april att senarelägga tidpunkten för föreningsstämman med en månad till den 7 juni med förhoppningen om att läget i coronapandemin har förbättrats och att kunskapen om möjliga smittorisker blivit större. Information om senareläggningen ges främst här på vår webbsida och vi är tacksamma för hjälp med spridning av den till medlemmar som eventuellt inte är regelbundna läsare av denna sida. Eftersom det inte helt kan uteslutas att ytterligare senareläggning måste göras avvaktar vi något med direktinfo med brev och mail.

Handlingar till stämman

Redan nu går det hämta hem det osignerade årsbokslutet och verksamhetsberättelsen för 2019. Klicka på länk för bokslut och för verksamhetsberättelse och för dagordning enligt stadgarna. För att långsiktigt säkra föreningens ekonomi lämnar också styrelsen förslag om att höja årsavgiften med 100 kr.