Betalningspåminnelse och inkasso

Föreningen anlitar Handelsbankens tjänster för fakturering av abonnemangsavgifter och betalning ska alltid ske till deras bankgiro 5057-5059 med angivande av fakturanummer. Något annat konto går inte använda.

Påminnelse

Om inte betalning skett på förfallodagen går en betalningspåminnelse ut med en tilläggsavgift om 60 kr med krav på betalning inom 30 dagar. Om inte betalning har skett vid den nya förfallodagen inleds en inkassoprocess.

Inkassokrav

När föreningens fordran på en medlem uppgår 1000 kr eller mera inleds inkassoprocessen och ytterligare ett tillägg på 150 kr läggs på fakturan och ett räntepåslag med 8% tickar igång. Efter någon vecka landar denna faktura hos medlemmen med hot om indrivningsåtgärder och införsel i register över be­talningsanmärkningar. Förhoppningsvis leder det till att skulden betalas.

Avstängning från abonnemangstjänster

Efter ytterligare någon vecka får styrelsen besked från inkassotjänsten om åtgärden givit förväntat resultat eller, vilket har hänt någon gång, att ytterligare inkassoåtgärder bedöms resultatlösa då det inte finns något att driva in. I det läget kommer föreningen besluta om avstängning från Telias tjänster och den aktuella anslutningen kopplas bort från anslutningen till internet.

Skriftligt besked

När besked lämnats av inkassotjänsten att ytterligare inkassoåtgärder bedöms resultatlösa och sty­relsen sedan beslutat om avstängning, skickas brev till medlemmen med besked att anslutning till internet stängts av och att abonnemanget överförts till det som kallas för öppen fiber. Medlemmen får därefter på egen hand försöka avtala med annan tjänsteleverantör för åtkomst till internet.