Betalningspåminnelse och inkasso

Betala i tid!

Föreningen anlitar Contrado Redovisning AB för ekonomiredovisning och fakturering av abonnemangs- och medlemsavgifter. Betalning av avgifterna ska alltid ske till Fortnox Finans med bankgiro nr. 5170–5085 med angivande av OCR-nummer. Något annat konto går inte att använda vid inbetalning.

Påminnelse

Om inte betalning skett på förfallodagen går en betalningspåminnelse ut med en tilläggsavgift om 60 kr med krav på betalning inom 30 dagar. Om inte betalning har skett vid den nya förfallodagen inleds en inkassoprocess.

Inkassokrav

Går fakturan till inkasso görs ytterligare ett tillägg på fordran med 150 kr. Inkassofordran innehåller information om att avstängning av föreningens tjänster kommer att ske ifall fordran inte betalas. Indrivning avslutas om fordran betalas. Om inte fordran betalas förbereds avstängning av abonnemangstjänsten.

Avstängning från abonnemangstjänster

Efter ytterligare någon vecka när styrelsen fått besked från inkassotjänsten om att åtgärden givit resultat eller att ytterligare inkassoåtgärder bedöms resultatlösa då det inte finns något att driva in beslutar föreningen om avstängning från Telias tjänster.

Skriftligt besked

När styrelsen sedan beslutat om avstängning skickas brev till medlemmen med besked om att abonnemanget överförts till “öppen fiber”. Medlemmen får därefter på egen hand försöka avtala med annan tjänsteleverantör för åtkomst till internet.