Årsstämma 2021

Föreningsstämma 10 april 2022 på Höggården, Höglunda

Söndag den 10 april 2022 kl 15.00 hålls fiberföreningens årsstämma för verksamhetsåret 2021.

Årsbokslut mm här

Verksamhetsberättelse mm här

Dagordning för stämman här

Efter att de stadgeenliga mötesförhandlingar avslutats kommer tid ges för att svara på medlemmarnas frågor.

Varmt välkomna!

/Styrelsen