Årsstämma 2020 med ”social distansering”

Styrelsen har efter mycken beslutsvånda beslutat genomföra föreningsstämman söndag den 7 juni. Vi har stått inför valet att flytta den ännu längre fram i tiden men kom fram till att den kan genom­föras den 7 juni under mottot ”social distansering” i coronatider.

Skälen följande: Enligt stadgarna ska ordinarie föreningsstämma hållas innan juni månads utgång och vi tror inte att medlemmarnas möjlighet eller intresse för att delta väsentligt skulle öka vid en se­nare tidpunkt runt midsommar. Om stämman genomförs vid någon senare tidpunkt än den 30 juni skulle styrelsens mandat att sköta verksamheten kunna ifrågasättas. Styrelsen har en pågående utredning av förutsättningarna att låta ett antal nya fastighetsägare ansluta till vårt fibernät. Finansie­ringen av projektet är inte klar men även åtgärden som sådan behöver föreningsstämman stöd. Presentation av projektet kommer att finnas till stämman samt läggas ut här inom kort. Slutli­gen tror vi att stämman kan genomföras med respekt för Folkhälsomyndighetens riktlinjer om ”social distansering”.

Praktiska förutsättningar vid stämman

Stämman hålls i Höggårdens stora sal och där kommer bord att ställas ut på betryggande inbördes avstånd och handlingar kommer att ligga på borden. På ett bord vid sidan kommer kaffe med bulle finnas. Skulle vädergudarna bjuda på lagom fint väder kan vi i stället hålla stämman utomhus fram­för entrétrappan. Över alltihopa gäller naturligtvis grundregeln att den som har någon sjukdomssymptom stannar hemma. Se mera här

Välkomna!