Föreningens stadgar

Föreningens stadgar justerades på årsstämman 2017 och hämtas här: Stadgarrev2017.