Felanmälan tjänster, avgrävning

Problem med tjänster, vem vänder man sig till?

Tänk på att det är tjänsteleverantören och inte fiberföreningen som ansvarar för dom tekniska delarna. Så fort ett problem uppstår, t.ex. en tjänst slutar att fungera, man upptäcker en skada på nätet m.m. så är det alltid till sin tjänsteleverantör man vänder sig.
Har man kollektivt avtal ringer man Telia på 90200.
Har man öppen fiber ringer man sina valda tjänsteleverantörer.

Föreningen hanterar dom ekonomiska delarna via vår ekonomiska handledare Contrado.
Läs mer här: info angående den ekonomiska administrationen i föreningen.

Om man grävt av, själv eller entreprenör, vad gäller? Vem anmäler man till?

Vi vill tydligt trycka på att grävansvarig alltid ska anmäla till Ledningkollen innan grävning startar, annars kan man bli betalningsskyldig.

Om du har grävt av en fiber eller tror att du på annat sätt kan ha skadat annan fiberutrustning så skall du som har åsamkat skadan felanmäla detta omgående genom att kontakta TeliaWholesale 020-50 50 00. Föreningen får ingen information om sådana ärenden från varken TeliaWholesale eller Telia och kan därför inte heller lämna information till medlemmar om t.ex. när felet blir åtgärdat.
Så har du blivit påverkad av t.ex. en avgrävning och vill få information om när detta förväntas bli åtgärdat så kontaktar du din tjänsteleverantör.
Har du kollektivavtalet via Telia ringer du 90 200.
Har du öppen fiber så ringer du den tjänsteleverantör som du har valt.