Ny ekonomiadministration

Contrado, vår nya handläggare av föreningens ekonomi

Från och med 2018-07-16 har vi ingått avtal med Contrado Redovisning AB i Östersund om hantering av föreningens ekonomi. Det är även dom som hanterar faktureringen för kollektivavtalen. Här kommer lite info angående betalningsordning mm.

Fakturering pågår

Contrado använder sig av Fortnox system för bokföring och fakturering samt för snabba inkassorutiner. Genom Fortnox faktureringssystem tas betalningarna först in till deras bankgiro för att sedan föras över till föreningens.

Pris kollektivavtal

Kvartalsbetalning: 1067:-/kvartal inklusive moms, administrationsavgift (30:-) och fakturaavgift (20:-).

Månadsbetalning: 389:-/månad inklusive moms, administrationsavgift (30:-) och fakturaavgift (20:-).

Välj Autogiro eller E-faktura för att slippa betala fakturaavgifter.

AUTOGIRO

Betalning av  abonnemangsavgifterna via autogiro har nu äntligen blivit möjligt. Anmälan till autogirobetalning görs enklast i den internetbank som medlemmen använder. Anmälan som görs nu kommer med säkerhet fungera till augustibetalningen, mer osäkert för julibetalningen. Gör så här i internetbanken:

  1. Leta reda på Autogirobetalning under Betala/Överföra,
  2. Leta reda på betalningsmottagare – sök efter Ammerån-Gesundens fiberförening och bekräfta,
  3. Ange inbetalare, en serie tecken som endast får innehålla siffror,
  4. Skapa inbetalare genom att först använda numret 84 och sedan lägga till samtliga siffror i AMG-Amedlemsnumret inklusive nollor,  inbetalare ska således alltid innehålla 6 siffror,
  5. Skriv in inbetalare och bekräfta, förmodligen med hjälp av bankdosan. Nu är det klart.

Medlem som inte använder internetbank kan anmäla autogiro med en blankett. Fråga efter blankett för autogiro hos Emma Olofsson vid Contrado Redovisning AB. Telefon, se nedan.

E-faktura

Det är nu möjligt att betala föreningens fakturor genom e-faktura. När du gör slipper du fakturaavgiften på 20 kr. Gå in på din internetbank och leta efter Betalningar > E-faktura. Sök efter Ammerån- Gesundens fiberförening och gå vidare. Sök på ditt medlemsnummer AMG-XXXXX och bekräfta. Därefter kommer fakturorna direkt till din bank. OBS att du måste hitta ditt medlemsnummer – om inte måste du meddela Contrado för kontroll.

Kontaktuppgifter

För att vår faktureringstjänst ska kunna fungera smidigt är det viktigt att vi har rätt adress. Har ni flyttat eller bytt faktureringsadress så kontrollera först att vi fått den nya adressen. Gör det till Lena Holmgren och klicka på namnet nedan för att skicka e-post.

Lena Holmgren
070-255 45 37

Vänd er till Contrado om du har frågor om de fakturor som du får. Klicka på namnet nedan om du vill skicka e-post.

Daniel Wilhelmsson
tel: 063-10 98 00