Ny ekonomiadministration

Contrado, vår nya handläggare av föreningens ekonomi

Från och med 2018-07-16 har vi ingått avtal med Contrado Redovisning AB i Östersund om hantering av föreningens ekonomi. Det är även dom som hanterar faktureringen för kollektivavtalen. Här kommer lite info angående betalningsordning mm.

Fakturering pågår

Efter en kortare startsträcka kom vi igång med fakturering den 16 augusti för augusti månad och under vecka 34 fortsätter faktureringen för september månad tillsammans med kvartalsfakturering per den sista september. Contrado använder sig av Fortnox system för bokföring och fakturering vilket även ger möjlighet till att snabba upp inkassorutinerna.

Pris kollektivavtal

Kvartalsbetalning: 1047:-/kvartal inklusive moms och fakturaavgift (30:-).

Månadsbetalning: 369:-/månad inklusive moms och fakturaavgift (30:-).

AUTOGIRO

Betalning av  abonnemangsavgifterna via autogiro kommer att bli möjligt men vår tidigare utfästelse om att det redan skulle fungera var förhastad. Vi återkommer inom kort om detta. Frågor om autogiro besvaras av Emma Olofsson vid Contrado Redovisning AB
Telefon, se nedan.

Kontaktuppgifter

För att vår faktureringstjänst ska kunna fungera smidigt är det viktigt att vi har rätt adress. Har ni flyttat eller bytt faktureringsadress så kontrollera först att vi fått den nya adressen. Gör det till Lena Holmgren och klicka på namnet nedan för att skicka e-post.

Lena Holmgren
070-255 4537

Vänd er till Contrado om du har frågor om de fakturor som du får. Klicka på namnet nedan om du vill skicka e-post.

Emma Olofsson
tel: 063-501 19 52