Om föreningen

Vi bildade Ammeråns-Gesundens Fiber ekonomisk förening för att skapa säkrare och bättre telefon- och internetanslutning och möjliggöra ett nutida normalt liv och leverne, för att skapa förutsättningar för våra företag att leva vidare och möjliggöra för nya företag att etableras, för att ge våra äldre en trygg tillvaro genom fungerande trygghetslarm samt för att ge förutsättningar för kommande generationer att studera, arbeta och leva i vår bygd och att höja attraktiva värdet på fastigheterna i byarna för att främja inflyttning

Bakgrund

Förening bildades den 15 januari 2013, men tankarna om ett fibernät hade börjat långt innan dess ute i byarna. Målet var att erbjuda samtliga fastighetsägare/företag i området anslutning till fiberoptiskt bredband till ett rimligt pris. I Ragunda kommun precis som i många andra byar i Jämtlands län såg inte bredbandsleverantörer våra byar som någon attraktiv marknad. Från Telia kom beskeden att snart skulle de gamla telefonledningarna som löper utefter alla byvägar plockas ned. Hur skulle det då gå med både telefon och den tunna internetuppkopplingen som ändå fanns den vägen? Vi var således tvungna att ta saken i egna händer och med hjälp av EU-medel samt egna medel få till stånd ett framtidssäkert, fiberoptiskt bredband.

Projektet

Projektidén var att genomföra en utbyggnad av äkta bredbandsinfrastruktur via fiberoptisk kabel i ett område som omfattar byarna Boberg, Selet, Selsålandet, Överammer, Färsån längs ammerån, byarna Strömsnäs, Fiskviken, Strånäset, Nybodarna, Mörtån norr om sjön Gesunden, samt byarna Koviken, Vågsäter, Borglunda, Höglunda, Bomsund, Sittsjön samt Strandbodarna på södra sidan om sjön Gesunden i Ragunda kommun. Vi ville skapa ett robust nät med redundans för att säkerställa kommunikation även vid eventuella skador på fibern. Detta uppnåddes genom sammankoppling av Ammeråns-Gesundens fibernät med befintligt fibernät som löper längs riksväg 87 som ägs av Skanova. Hela projektet kostade drygt 10 milj kr och vårt nät kunde tas i bruk december 2015. Läs mera om det under menyn Vårt nät.