Tvillingabonnemang för TV ingår

Besked har nu lämnats från Telia om tvillingabonnemang för TV – det ingår i vårt kollektivavtal med Telia och det gäller för samtliga föreningar inom Bräcke fiber.

Det framgår dock inte av avtalet som vi undertecknade men Telia har nu bekräftat den muntligt givna informationen. Det betyder också att den information som styrelsen lämnade inför den nya avtalsperioden vid förra årsskiftet var korrekt. De som fått fakturor för tvillingabonnemang behöver inte betala och Telia kommer att kreditera de som betalat. GJ

Föreningsstämma 6 juni på Höggården

Söndag den 6 juni 2021 kl 15.00 hålls fiberföreningens årsstämma för verksamhetsåret 2020 på Höggården i Höglunda.

Förhoppningsvis är då läget i Coronapandemin något bättre men redan 2020 kunde vi finna att det går bra att ordna möteslokalen så att tillräcklig distans mellan deltagarna kan uppnås. Om vädret tillåter finns också möjligheten att hålla stämman utomhus. Inbjudan till stämman kommer att sändas med e-post till de medlemmar som lämnat sådan adress och med vanligt brev till de som inte har gjort det.

Redan nu finns årsbokslut och verksamhetsberättelse för 2020 att hämta här. Reviderade handlingar kommer att finnas för utdelning vid stämman

Efter att de stadgeenliga mötesförhandlingar avslutats kommer tid ges för att dryfta fiberföreningens framtid – utveckla eller avveckla blir en aktuell fråga innan årets slut.

/GJ

Årsstämma 2020

Ammerån Gesundens Fiberförenings årsstämma kommer att hållas söndag den 7 juni 2020 kl 15.00 på Höggården i Höglunda. Inbjudan till stämman har skickats ut med brev och mail till en tidigare tidpunkt som nu har ändrats till den 7 juni. Utskicket gjordes när coronapandemins omfattning inte var känd och inte heller vilka konsekvenser den skulle få. Nu får det inte ordnas större folksamlingar än 50 personer och i övrigt råder starka rekommendationer om att hålla rejäla avstånd när man möts. Det senare går lätt att upprätthålla på Höggården.

Styrelsen beslöt torsdag den 16 april att senarelägga tidpunkten för föreningsstämman med en månad till den 7 juni med förhoppningen om att läget i coronapandemin har förbättrats och att kunskapen om möjliga smittorisker blivit större. Information om senareläggningen ges främst här på vår webbsida och vi är tacksamma för hjälp med spridning av den till medlemmar som eventuellt inte är regelbundna läsare av denna sida. Eftersom det inte helt kan uteslutas att ytterligare senareläggning måste göras avvaktar vi något med direktinfo med brev och mail.

Handlingar till stämman

Redan nu går det hämta hem det osignerade årsbokslutet och verksamhetsberättelsen för 2019. Klicka på länk för bokslut och för verksamhetsberättelse och för dagordning enligt stadgarna. För att långsiktigt säkra föreningens ekonomi lämnar också styrelsen förslag om att höja årsavgiften med 100 kr.

Ny router och TV-box

Med början under helgen 22-23/2 börjar utdelning av ny router och TV-box till de medlemmar som tecknat kollektivavtal med fiberföreningen. Därmed får medlemmarna tillgång supersnabb bredbandskapacitet och en helt ny TV-box som redan har ett antal inbyggda tjänster.  Den modernare utrustningen följer med det nya avtal som föreningen  ingår med medlemmen, fortfarande till samma låga månadspris som tidigare – 339 kr / månad. Vid utlämning av utrustningen ska mottagandet kvitteras och det nya AMGF_Nyttjandeavtal_2020 signeras.

Inledningsvis är det Thomas Bäckström Höglunda 070-311 4512 som hanterar södra Gesunden (Koviken till Strandbodarna samt Sättsjön), Thomas Höglund Strömsnäs 070-236 9545 hanterar norra Gesunden (Strömsnäs till Mörtån) och Bertil Westman ammeråsträckan 070-367 46 32 (Boberg till Färsån) som håller i utdelningen. Kontakta gärna nån av dem om ni vill hjälpa till med arbetet eller på annat vis görs utdelningen smidigare. GJ.