Bättre teknik efter nytt avtal med Telia

Under hösten har styrelsen för fiberföreningen förhandlat med Telia om förnyat avtal för telekommunikationstjänster. Vi får snabbare nät och bättre teknik under början av 2020. Läs mera här!