Nytt avtal och bättre teknik med Telia

Fiberföreningens avtal med Telia om förmedling av kollektiva tele-tjäns­ter löpte ut under hösten 2019 och vi lever nu på en ettårig förläng­ningsklausul. Föreningen har därför slutit ett nytt avtal med Telia som till samma månadskostnad ger medlemmarna modernare teknik och högre överförings­kapacitet
Så här blir det

Det blir samma pris som tidigare för 3play lagom. Hastigheten ökas från 100 mb/sek till 250 mb/sek nedströms samt lite senare även uppströms. Alla som väljer Telia 3-play får kostnadsfritt nyaste modellen av router som klarar den högre hastigheten och en ny liten digitalbox / puck för TV.
De gamla digitalboxarna för TV fungerar, enligt uppgift, även mot nya rou­tern men de nya är bättre. Telia ansvarar dock inte för funktionen av de gamla om de går sönder. Lite osäkert är det om den gamla trådlösa ut­rustningen fungerar mot den nya routern då det finns flera modeller. Rent formellt är det så att all utrustning som föreningen delar ut till kun­derna är föreningens egendom och Telia ansvarar för att den fungerar.

Egeninköpt utrustning

För all utrustning som kunden själv inköpt (extra router, tv-box etc) gäller enbart säljarens garantier, alltså inget som Telia befattar sig med.

Nytt avtal mellan fiberföreningen och kunden

Nuvarande avtal Medlems nyttjande av tjänster i Föreningens fibernät löper ut i november 2020 men eftersom det inte omfattar de nya förbättrade tjänsterna från Telia måste även detta avtal förnyas. Det här innebär att vi som förening mås­te teckna nya tjänsteavtal med Er som kunder och det kommer att ske under våren i samband med utlämning av den nya utrustingen. På samma sätt som tidigare går det att välja mellan ”Telia 3-play” eller ”öppen fiber”.

Föreningen återkommer med vidare information beträffande ut­delning av ny utrustning och undertecknande av de nya tjänsteavtalen. Det kommer även att utarbetas en instruktion för inkoppling av det nya beträffande koder mm.

Det blir 6 års avtalstid

De avtal som gäller nu har tecknats vid olika tidpunkter av de fiberföre­ningar som ingår i Bräcke fiber och den samordning av för­handlingarna med Telia som skett under hösten kommer alla 14 medlemsföreningar till nytta. På så sätt blev vi intressantare för Telia som part och en avtalstid på 6 år gjorde det möjligt att klara av det redan nu.

Läs här Telias information om nya tekniken och det förmånliga priset