Info från mötet den 18/2

I måndags hade styrelsen möte där Anna-Märta som representant för kommunen samt Jonas Kriström, byNet medverkade.
Vi berättade hur långt arbetet hade kommit med att registrera medlemmar. I dagsläget är det 234 medlemmar med 247 fastigheter.

Den mesta tiden ägnade styrelsen åt att lufta funderingar vi hade mot byNet samt hur vi nu går vidare. Jonas berättade att dom ritar på kartan för fullt och att vi troligtvis inom kort kommer att kunna ta del av den på hemsidan.
När vi har tillgång till kartan så kommer vi också att påbörja arbetet inför markavtal.

Det bestämdes även att vi nu kan börja skapa administrations- samt entrepenadgrupper.

Vi vill även passa på att hälsa Mörtån välkomna till föreningen!

/Styrelsen