Fest för fibernätet i Gesundbygden

Med en stor fest på Höggården i Höglunda på lördagkväll den 11 november invigdes Ammeråns-Gesundens fiberförenings nät. Det var på dagen två år sedan fibernätet sattes i drift och med de orden inledde föreningens ordförande Göran Jacobsson festen och hälsade alla välkomna. Kommunalrådet Jonas Andersson höll tal och efter att tidigare ordföranden och eldsjälar harangerats förklarades fibernätet officiellt invigt varefter medlemmarna försåg sig med läckerheter från matbordet och njöt av musik och sång av Kjell Berg.

På en utställning visades några av de många dokument från byggtiden som något visade vilka berg av svårigheter som styrelsen haft att övervinna. Ett intressant bildspel visade hur bygget fortskridit. Med ett videosamtal från Håkan Höglund, medlem i Rissna fiberförening som fnv vistas i Spanien, visades på stora projektorduken vilka möjligheter till kontakt som fibernätet ger. Hög kvalité oavsett avstånd och till ingen extra kostnad.

Det är inget litet projekt som föreningen klarat av att genomföra. Genom eget initiativ och försorg är byarna på södra och norra sidan av Gesunden nu ihopkopplade med ett fibernätverk. Nätverket når ända till Boberg, Överammer, Selet längs Ammerån samt söderut från Sättsjön till Bomsund, till Höglunda och slutligen Koviken med 313 fastigheter anslutna. Det är en lång sträcka kabeldiken, ca 10,5 mil. I sjön ligger dessutom ca 1,5 mil kabel. Trots besvärlig terräng höll ändå budgeten, allt kostade runt 10 miljoner.

Kommunalrådet Jonas Andersson berättade om kommunens höga ambition vad gäller utvecklingen av bredband mellan byarna i kommunen och betonade att det stora engagemanget i byarna gör att utbyggnaden går så mycket fortare än vad den annars skulle ha gjort. Han avslutade sitt tal med att medlemmarna har all rätt att känna sig stolta över vad de uppnått.

Ord och bild av Jon-Erik Johansson, Borglunda