Information angående dagsläget i fiberprojektet, justerad starttid tjänster.

Vi är nu inne i slutskedet av fiberprojektet och det går bra, samt ekonomin håller!

Men ännu återstår en hel del innan vi kan få tjänsterna och “fiberlyset” påslaget i nätet. Det arbetet som ligger nu på slutet görs av systemleverantör, samt Kommunikationsoperatör. Vi har med andra ord svårt att påverka den pågående arbetsprocessen.

Nulägesbeskrivning: Fiberblåsningen är så gott som avslutat på södra sidan Gesunden samt sträckan Ammerån, med undantag av den korta bit i Färsån som ska ha luftkabel monterad (ca 140 meter), denna kommer att monteras av Eltel networks, avtal med E.on färdigställs just nu för att vi ska kunna hänga kabel i deras stolpar, byNet ordnar fram material. I dagsläget återstår således fiberblåsning i halva Strömsnäs, Fiskviken, Strånäset, Nybodarna och Mörtån. Detta arbete kommer att avslutas inom de närmaste veckorna. Allt verkar gå bra, och fiberblåsarna är nöjda med grävarnas arbete, det har nämligen inte varit många stopp hittills som man behövt åtgärda! Efter att arbetet med fiberblåsning är klart så ska svetsning av nätet göras. Detta är ett digert arbete, vi har nämligen runt 2800 svetspunkter som ska svetsas ihop! Då detta arbete sedan är klart ska man göra en så kallad OTDR-mätning, d.v.s. när man byggt ett fibernät krävs att man kontrollmäter anläggningen, inte bara för att se om den kommer att fungera, utan också för att få ett garantiunderlag, alltså en slutbesiktning. Detta underlag ligger sedan till grund vid eventuella garantiklagomål senare. Det är ett tidskrävande arbete, och vi är som ni förstår inte den enda föreningen som ska få detta gjort. Den förening som kommit längst i Bräcke kommun är Rissnabygdens fiber där man verkar komma igång med tjänsterna den 17 december (Rissna låg ca ett år före oss i projektansökan).

Andra föreningar som ska svetsas är bl.a. Revsund, Sundsjö, Bodsjö, Östra Bräcke, Pålgård. Detta gör att det kommer att dra ut på tiden att starta upp tjänsterna, Telia ska skapa underlag för Teliabutikerna att komma ut i föreningarna för att vi ska teckna avtal om tjänster vi vill ha. Som vi fått informerat om i dagarna, så brukar detta ta två månader för dom att ställa i ordning dessa träffar. Sedan ska stationerna byggas om så att man kan driftsätta ett fibernät. Vi har tre stationer, det är Överammer, Strömsnäs och Höglunda. När tjänsterna är avtalade mellan Telia och fastigheterna, så kommer vi att få ut våra mediakonvertrar samt aktiv utrustning som ska delas ut till fastigheterna av föreningen.

Låt oss dra en paralell med en annan förening som är ungefär i vår storleksordning, nämligen Revsund fiber: Just nu är NT4, Norrlands Telekom, hos dom och svetsar fiber (detta är precis påbörjat där). Även dom har haft kontakt med Christer Tjäder på Telia och fått en starttid. Christer sa såhär: ”Driftsättningen kommer att påbörjas under Q1, 2015″. Med andra ord så kommer man att påbörja driftsättningen där första kvartalet 2015.

Vi i styrelsen väljer därför att tro att driftsättningen i vårt område kommer att ske någon gång under andra kvartalet 2015. 

 

Vi ber er därför att INTE säga upp några tjänsteavtal ännu, information kommer att ske när vi vet mer. För er som redan tyvärr sagt upp era abonnemang kan vi inte mer än beklaga, försök att ordna med ett korttidsavtal med er tjänsteleverantör.

Ha tålamod, det är inte långt kvar nu!     

Med vänlig hälsning, styrelsen, Ammeråns-Gesundens Fiber