Inför driftstarten av fibernätet

Innan fibernätet är färdigt för drift ska dämpningen i det mätas in och alla anslutningar kontrolleras. För att det ska gå att göra får inte den aktiva utrustningen som Telia kommer att leverera till hemmen vara ansluten.

Vi kommer att meddela när det är klart för anslutning.