Föreningens nya ekonomiadministration

Contrado, vår nya handläggare av föreningens ekonomi

Från och med 2018-07-16 har vi ingått avtal med Contrado Redovisning AB i Östersund om hantering av föreningens ekonomi. Det är även dom som hanterar faktureringen för kollektivavtalen. Läs mera här.