Information till Anslutningar

Hej – det är dags för en nulägesrapport

Södra sidan (Koviken—Strandbodarna) och  Ammerån (Boberg—Färsån) börjar bli klart vad gäller grävning.
Norra sidan (Mörtån—Strömsnäs) kommer grävningen att påbörjas alldeles snart.

På Södra sidan har Metria snart mätt in sträckningen, sedan fortsätter de med Ammerån och därefter Norra sidan.

För att Metria ska hitta är det viktigt att det finns lite käppar kvar att gå efter och markering på huset/ dosa !
När mätningen är klar måste vi alla hjälpas åt att plocka bort käppningen och städa upp i stort…
Sedan kommer gängen som blåser fiber och svetsar, detta sker med början på Södra sidan (ca 1/9), därefter Ammerån och sist Norra sidan.

Ni som redan fått grävt förbi er tomt måste gräva ner slangen på er egen tomt nu och sätta upp dosorna, både för att Metria ska hitta och för att blåsning/svetsning ska kunna ske.

När grävaren gått förbi och/eller Metria mätt klart är det området stängt för nyanslutningar. Vi är indelade i 3 stationsområden vilka är de samma som grävområdena. Vi måste stänga för att kunna göra klart blåslistorna så att det arbetet kan påbörjas. Kommer någon sedan på att man skulle väl ha varit med så hör av er för mer information. (en ev. efteranslutning kan komma att ske under nästa år – men då är det ett helt annat pris än nu.)

Under hösten kommer möten att hållas där det är dags att välja vilka tjänster ni vill ha. Kommunikationsoperatören Telia, alltså den som ska leverera TV, telefon och Internet behöver få fullständiga listor av oss. Ladda ned pdf-filen som du hittar efter denna info, fyll i bifogad lapp och lämna till ditt byombud – Vi behöver ha tillbaka detta omgående.(Mail till Siw går också bra)

Vi vill påminna om ev uppsägning: Föreningen kan inte med säkerhet säga att din nuvarande leverantör kommer att kunna leverera tjänster i nätet. Vi rekommenderar alla medlemmar att inte binda sig i en ny avtalsperiod med leverantör av TV, bredband eller telefoni. Kom ihåg att avsluta abonnemang i god tid .

Vi är flera som fått uppsägning från vår internetleverantör (Bredbandsbolaget och Glocalnet). Förhandling pågår med Telia om en tillfällig lösning from 1/10 tom då fibernätet tas i bruk. Du som är berörd och vill ha internet under denna period kan maila Siw så får du mer info så snart vi vet.

Vill Ni veta mera eller få senaste nytt så gå in på vår hemsida: www.ffhprojekt.se/amgefiber
Du kan få inloggning endast som medlem. Har Du problem med inloggningen så ring John-Erik Johansson 070-6569256.

Hör gärna av dig om du vill veta mer. Fråga i första hand din representant i styrelsen eller hör av dig till Sekr. Siw Lundqvist 070-5116654 harbacken@live.se

Vänliga hälsningar // Styrelsen

Ammerån; Josefine Andersson, Kerstin Mattsson, Anita Amren-Näsberg, Anette Malmberg

Norra : Thomas Höglund

Södra : Thomas Bäckström, John-Erik Johansson, Anders Eriksson, Siw Lundqvist

[wpfilebase tag=fileurl id=7 linktext=’Information till Anslutningar (pdf-fil)’ /]