Feb 112014
 

Enligt skatteverket får man göra avdrag för den del av arbetet som sker på den egna tomten och bekostas av fastighetsägaren. Det kan vara kostnaden för grävarbeten och installationsjobb utöver föreningens åtagande.

Ex. Du måste leja någon som monterar fiberboxen på huset

Anslutningsbox_1-1

 Posted by at 16:42