Nu bygger vi Fiber

Vi hälsar medlemmar och andra intresserade välkomna till Strömsnäs byförening kl 12,00 eller Höggården 16,00 SÖNDAGEN den 4/5
Information om bla Markavtal, Dagsverken, tidsplan, material ev uppsägning av nuvarande tjänster mm.
Nu-bygger-vi-Fiber