Nya ledamöter i styrelsen

Fiberföreningens årsstämma genomfördes den 13 maj kl 15.00 på Strömsnäs föreningshus. Ett 15-tal medlemmar slöt upp och efter att stämman genomförts konstateras att styrelsen efter revisorernas uttalande kunde beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 av stämman. Därefter förrättades val till styrelsen. Till styrelsens ordförande valdes Göran Jacobsson. Tre av styrelsens ledamöter, Annika Andersson, Anita Amrén Näsberg och Anette Malmberg hade tackat nej till omval och som nya (nygamla) ledamöter till styrelsen valdes Thomas Bäckström Höglunda, Thomas Höglund Strömsnäs och Lena Holmgren Strömsnäs.  Till styrelsesuppleanter valdes Anette Malmberg och Lars-Åke Fredholm. Efter årsstämman har Anette Malmberg avsagt sig uppdraget som suppleant. Hämta protokollet från stämman här AMGeFiberBokslut2017.