Vår ekonomi

Föreningens fibernät togs i drift i december 2015 och har i princip fungerat klanderfritt därefter. Verksamhetsåret 2016 präglades till stor del av att snabba upp faktureringsrutinerna, att ta hand om viss efterbörd från byggprojektet och uppstädning efter anläggningsarbetena. Nu – sommaren 2017 – har hela projektet övergått från att vara i en spännande investeringsfas till en renodlad driftsfas. Därmed är föreningens fortsatta ekonomi helt beroende av att medlemmarna betalar för de tjänster som de köper, de sk Trippelabonnemangen från Telia. Det omfattar internetanslutning (100 Mbs), abonnemang för IP-telefoni samt ett 20-tal TV kanaler.

Förmedlad tjänst

Föreningen köper abonnemangen av Telia för 339 kr inkl moms i det antal som medlemmarna har avtalat med Telia och säljer sedan dessa till medlemmarna för 339 kr inklusive moms per månad. På detta gör föreningen ett påslag, en faktureringsavgift på 30 kr. Med drygt 270 avtalsmedlemmar bildar således faktureringsavgiften tillsammans med årsavgiften på 100 kr föreningens hela ekonomiska bas.

Alla måste betala

Trots att priset för Trippelabonnemanget är mycket förmånligt jämfört med alla andra typer av abonnemang av denna omfattning är det några få medlemmar som låter bli att betala. Det är mycket tråkigt men utebliven betalning leder ganska direkt till att medlemmen utestängs från samtliga tjänster i Trippelabonnemanget och hänvisas därefter till sk öppen fiber. Medlemmen får då själv försöka hitta någon annan leverantör. Vid styrelsemötet den 3 januari beslöts att tillämpa en snabbare rutin för betalningspåminnelse och inkasso.