Felavhjälpning

Vid störningar eller fel i tjänsteabonnemangen
För medlemmar med kollektivavtal
Ring Telia 90200

För medlemmar med öppen fiber
Ring den internetoperatör som ni har abonnemang hos.

Vid grävningsarbeten på fastigheter med fiberledningar
Styrelsen vill påminna om att alla medlemmar och fastighetsägare som har markavtal med föreningen har en obligatoriskt skyldighet att begära ledningsvisning från Ledningskollen ifall markarbeten påbörjas i närheten av nätet. Eventuella skador som uppstår på våra ledningar ska åtgärdas av anläggaren så kontakta först www.ledningskollen.se

Mailkontakt till styrelsen
Andra frågor rörande föreningen kan ske via epost: Lena Holmgren