Ledningskollen

Ammeråns-Gesundens Fiber ek.f. finns nu som registrerad nätägare under ledningskollen. Läs nedan om hur Ledningskollen fungerar.

Beskrivning av Ledningskollen

I korthet kan Ledningskollen beskrivas som ett ärendehanteringssystem för frågor rörande ledningsanvisning.
Frågaren skapar ett ärende i Ledningskollen genom att ange information om åtgärden som skall genomföras.
Informationen består av både textuell och geografisk information. Den textuella informationen
anges genom att ett antal formulär fylls med text, datum mm.
Den geografiska informationen anges genom att antingen markera linjer och områden på en digital karta
eller att ladda upp filer med geografisk information till systemet.

Då ett ärende är skapat kommer den angivna geografiska informationen att matchas mot de områden där olika ledningsägare markerat att de kan ha intressen. Ärendet skickas sedan, efter att du granskat det och godkänt villkoren till dessa ledningsägare.

När Ärendet är skickat till de olika ledningsägarna finns det kvar i din ärendelista och du kan när som helst öppna det för att se hur statusen är.

Efterhand som de berörda ledningsägarna hanterar ditt ärende kommer du att få information via t.ex. email och fax.
Informationen kan vara av olika slag.
1. I det enklaste fallet kanske du bara får ett email där ledningsägaren förklarar att de inte hade några ledningar i det område du ställt din fråga.
2. I andra fall kan du få digitala kartor skickade där du själv får precisera exakt hur du tänker bearbeta marken.
3. I Enstaka fall kommer personal från ledningsägaren att sända ut personal som markerar exakt vart de har ledningar.

Då Ledningsägarna anser att de försett dig med tillräckligt mycket information kommer de att logga in i Ledningskollen och bekräfta ditt ärende.
Då alla ledningsägare bekräftat ditt ärende skall du slutligen logga in i Ledningskollen och stänga ärendet. Efter att du stängt ärendet kommer det att vara sökbart för dig i 6 månader.

För att hjälpa användarna av Ledningskollen finns en organisation som kallas Användarstöd. Ledningskollens användarstöd kan kontaktas via telefon och epost. Kontaktuppgifter finns på www.ledningskollen.se