Klart med datum för driftsättning från Telia

Hej!
Bägge avtalen, Kollektiv 3-play och Öppen fiber är nu orderlagda med driftsättning 2015-11-12.
Det är med andra ord dags att se över sina nuvarande avtal, och se hur lång uppsägningstid det är på dessa. En ide kan vara att ha lite överlapp på nuvarande avtal.

/Styrelsen

Läget vecka 33

Hej!
Nu har det hänt saker sedan senast!
Telia har nu lagt order på material till stationer och kunder, samt även lagt ordrarna på dom tjänster respektive fastighet valt.
Vi återkommer när vi vet mer om när mediekonvertrarna kommer till fastigheterna, dessa delas ut av föreningen.

Vecka 34 kommer byNet att utföra slutbesiktning med sina underleverantörer. Det kommer då att röra sig folk runt våra hus för att titta på både markskåp, kunddosor, brunnar, stationer m.m. hjälp till att sprida denna info vidare till grannar så att dom vet vilka det är som springer runt i området.
Vi håller nu på att lägga sista handen på markskåpen också i form av snöstolpar som skruvas på skåpen. Södra och norra Gesunden är färdig med detta arbete, återstår några markskåp längs med sträckan ammerån. Är någon sugen att hjälpa till? Kontakta Kerstin Mattson i Överammer i såna fall!

/Styrelsen