ANTECKNINGAR från medlemsmöten i Strömsnäs och Höglunda 2014-05-04

ANTECKNINGAR från medlemsmöten i Strömsnäs och Höglunda 2014-05-04 

• Ordförande Thomas Bäckström hälsade välkommen och samtliga i styrelsen närvarande presenterade sig, samt Jonas Kriström från byNet och Lennart Wiklund som är ”grävledare” för föreningen. Thomas Höglund, som varit vår ordförande tidigare, avtackades med en blomma i Höglunda samt presenterades som vår nya kontakt gentemot byNet eftersom han börjat jobba där.
• Alla ombads fylla i närvarolistan så vi vet vilka som redan fått information om tex tidpunkten för Årsstämman ( 26/6 kl. 18.30 i Strömsnäs byföreningslokal)
• byNet presenterade sitt material ”Vi bygger tillsammans”
• Organisationen gicks igenom; En person/ by-område antecknades av Lennart som huvudansvarig för tex –följa med vid ledningsutmätning (1 för El och 1 för Tele kan behövas) Sätta ut (käppa), röja, föra dagbok över arbetet, frakta material, städa efteråt. Lennart kommer att åka ut till var och en och ge mer konkret information om hur tex käppningen ska utföras. Kom ihåg att alla timmar man gör ska redovisas till föreningen, det är viktigt eftersom arbetstimmar är en del i vår motprestation till Länsstyrelsen för de medel vi sökt.
• Information om vad varje enskild anslutning förväntas utföra (eller leja för att utföra); Egen ledningskoll på sin mark, gräva in till sitt hus på ”trädgårdsmark”, uppsättning av dosa på vägg in och utvändigt. De som ”är friska o krya” behöver även hjälpa till med övrigt, men har man gjort det man ska(eller lejt) på sin egen fastighet anses man ha utfört sin egeninsats på 24 timmar.
• Nästan alla markavtal är nu klara, folk har förstått att vi behöver få tillbaka dessa snabbt. Då kartjusteringarna är utförda så kommer alla såsmåningom (eftersom det hinns med) att få tillbaka ett svartvitt ex av sin karta. 
• Jonas påpekar att Belägenhetsadressen för varje anslutning är viktig, ska man ansluta två olika byggnader på sin mark kommer de att få beteckningen tex. Höglunda 7:1 A o Höglunda 7:1 B.
• Jonas lovar se till att Telia bjuds in till årsmötet. De kan berätta mer om vilka sorts tjänster som kan erbjudas och vad det kan kosta. Gruppanslutning med ca 21 kanaler TV (inkl. HD-kanaler), fast telefoni samt Internet kommer att kosta 339:- inkl. nätavgift om 128:- + en administrationsavgift som föreningen måste ta ut om MAX 51:-/månad. Denna avgift ska täcka fakturahantering bla.
• byNet visade skåp som ska sitta på utsidan väggen samt kabel och instruktioner som följer med. Även exempel på käppning visades. Utrustningen kommer att lämnas ut eftersom mot kvittens. Skriv fastighetens namn och nummer inuti dosan med spritpenna. Alla gavs tillfälle att titta på uppmonterad dosa.
• Frågor dök upp angående hur man gör om man inte är hemma under sommaren; tips är att man lämnar kontaktuppgifter eller fullmakt till någon granne eller till sin byrepresentant eller till någon i styrelsen.
• Information i samband med att storbild på karta visades om att vissa små sträckor i Överammer och Färsån (totalt ca 1,6 km) kommer att samförläggas med EON.
• Nuvarande avtal med andra tjänsteleverantörer än Telia bör sägas upp i god tid. De avtal man har med Telia omvandlas. Fibern ska var blåst, testad och igångsatt någon gång senast december 2014.
• Kartbilder över de olika områdena kommer att distribueras ut till by/områdesansvariga eftersom kartan blir uppdaterad.

• De få som inte betalat in sin anslutningsavgift (9200:-) måste göra det NU. Många har missat att betala in medlemsavgiften för 2014, den måste betalas in före årsstämman. Är man osäker vad man betalat o inte så kan man höra av sig till Anita, Kerstin eller Siw.
Fika och frågestund

Byggstart.

Äntligen har vi kommit i gång med det jordnära. I dag har Hjorts börjat gräva på södra sidan, närmare bestämt i Sättsjön.