Info från mötet den 18/2

I måndags hade styrelsen möte där Anna-Märta som representant för kommunen samt Jonas Kriström, byNet medverkade.
Vi berättade hur långt arbetet hade kommit med att registrera medlemmar. I dagsläget är det 234 medlemmar med 247 fastigheter.

Den mesta tiden ägnade styrelsen åt att lufta funderingar vi hade mot byNet samt hur vi nu går vidare. Jonas berättade att dom ritar på kartan för fullt och att vi troligtvis inom kort kommer att kunna ta del av den på hemsidan.
När vi har tillgång till kartan så kommer vi också att påbörja arbetet inför markavtal.

Det bestämdes även att vi nu kan börja skapa administrations- samt entrepenadgrupper.

Vi vill även passa på att hälsa Mörtån välkomna till föreningen!

/Styrelsen

Grattis till vår 200:e medlem!

Vi säger GRATTIS till den tvåhundrade medlemmen som blev Anita Granlöf, Nybodarna! 

Samtidigt vill vi tacka alla som redan blivit medlemmar för den snabba anslutningen och påminna de som fortfarande funderar att det inte är något stopp på att få bli medlem.

I dagsläget är det ca 215 fastigheter registrerade och fler är på gång!
Vi väntar fortfarande på 50-60 st. som meddelat intresse men ännu inte betalat och registrerat sig!

/Styrelsen

Svårt att registrera sig..

Många har upplevt det som svårt att registrera sig. Vi konstaterar att det skulle kunnat vara enklare, alla som vill kan dock få hjälp.

Alla vill inte uppge personnummer i detta initiala skede, de kan registreras ändå, man skriver t.ex. 111111-1111.

De som inte har mailadress gör vi en ny sådan åt. Ta kontakt med John-Erik 30032, Thomas 070-2369545 eller Siw 31088.

Ett enhälligt beslut har tagits om att medlem med flera fastigheter bara behöver betala 1 (en) medlemsavgift a´ 100:-. Insatsen per fastighet/hus är 100:-.
Har en familj flera fastigheter/hus så är det upp till de själva om en enda person ska vara
medlem eller om de tecknar sig som medlemmar på olika fastigheter/hus. Även en hyresgäst (eller motsvarande) kan teckna sig som medlem om inte ägaren själv gör det.
Maximalt 100:- i insats/fastighet återbetalas vid ev. utträde ur föreningen.

/Styrelsen

Den hundrade!

Snart är vi 100 medlemmar. Vem blir den hundrade?

Nu vet vi. Det blev Fredik Näslund i Borglunda. Grattis och tack säger vi styrelsen!P3010549-300x225

Nu är vi igång!

Nu är fiberprojektet i gång på allvar. Föreningen är bildad och interimsstyrelsen har konstituerat sig.

Det första vi gör är att uppmana dig som vill ha fiber och vill veta vad det kommer att kosta,är att du anmäler dig som medlem i föreningen!

Anmälan gör du här på hemsidan eller genom att kontakta någon i styrelsen. Medlemsavgiften är 100 kr och insatsen 100 kr per fastighet du anmäler.

Sätt in 200 kr på föreningens konto, bankgiro 141-5827 senast den 4 februari.  Man MÅSTE ange fastighetsbeteckning, förnamn och efternamn när man utför betalningen.

Registrera dig här!