Medlemsuppgifter, nytt postnummer!

Glöm inte att uppdatera adressuppgifter till föreningen vid exempelvis flytt.
Detta är särskilt aktuellt nu när många byter postnummer i början av mars. Meddela styrelseordförande eller kassör de nya uppgifterna! Mailadress finns på denna länk (mailadressen finns som länk i namnet).

Fakturor

Styrelsen har fått frågor om den administrativa avgiften som finns med på fakturorna för kollektivt avtal och anslutna tjänster. Denna administrativa avgift finns angiven i avtalet man skrev på vid anslutning till kollektivt avtal och täcker kostnaderna för faktureringstjänsten (dessa kostnader har föreningen oavsett typ av faktura till medlem). Se kopia av avtalet på denna länk.

Styrelsen vill påminna om alltid använda bankgiro 5057-5059 (Svenska Handelsbanken) vid betalningar till föreningen.

Skydda fiberskåpen

Var försiktig vid snöröjning så att inte fiberskåpen skadas. Tänk också på att inte hägna in fiberskåp i exempelvis hagar, för att inte riskera att inhägnade djur gör åverkan på skåpen.

E-faktura

För att slippa pappersfaktura anmäl E-faktura via din internetbank (sök efter Ammeråns-Gesundens Fiber ekonomisk förening bland möjliga att ansluta till E-faktura).

Autogiro kommer tyvärr inte att bli möjligt att använda.

 

Ring Telia

Vill understryka att man rekommenderas att ringa Telia för att säkerställa att rätt koder, abonnemang och det man beställt är beställt. 90 200

Driften…

En medlem som har haft kontakt med Telia, fick idag besked att Telia var försenade
och håller nu på att lägga in koder men det kan ta upp till en vecka innan det är klart.
Fibern funkar hos några som har kopplat in.
 
Vi återkommer så snart vi vet något mer.
//Styrelsen

Telia har börjat skickat ut material.

Efter styrelsemöte ikväll, beslutades att ALL material ännu inte kan delas ut då allt ännu inte kommit.

Har man inte betalat medlemsavgiften så kan man inte få ut sitt material.
Vet ni med er att ni inte betalt så bör man göra det så snart som möjligt.

Vet man inte har man möjlighet att kontakta Kerstin Mattson på tfn 0730293064

//Styrelsen Ammeråns-Gesundens fiberförening
Via Josefine