Styrelsen

Efter årsstämman i maj 2017 består styrelsen av Göran Jacobsson ordförande, Anita Amrén Näsberg kamrer, Lennart Josefsson vice ordförande, Annika Nilsson och Anette Malmberg.  Efter två sammanträden, den 12 juni och den 24 juni har en verksamhetsplan utarbetats som består av följande prioriterade punkter

  • Effektivisera fakturering av föreningens medlemstjänster, om möjligt sänka kostnaden per faktura men också snabba upp inkassorutinen.
  • Ta fram en handlingsplan för hur föreningens framtid ska formas efter december 2021 då vissa avtalsvillkor i förhållandet till Skanova aktiveras
  • På ett eller annat vis avyttra överblivet material – marknät, sjökabel, luftkabel mm
  • Ordna en invigningsfest för vårt fibernät

Ta gärna kontakt med styrelsen med idéer och förslag i dessa frågor, kontaktuppgifter finns under menyvalet Kontakter.

Göran Jacobsson