Förlängd anbudstid för systemleverantör

Hej!

Idag har vi förlängt upphandlingstiden för systemleverantör.
Detta beror på att vi fått frågor från anbudsgivare som önskar ett förtydligande på vad dom ska räkna på samt en förlängning av anbudstiden på grund av det. Efter samtal i dels styrelsen, samt efter samtal med Länsstyrelsen har vi nu bestämt att vi kompletterar upphandlingen med en mer detaljerad beskrivning på vad anbudsgivaren ska räkna på. Anbudstiden är förlängd till 2014-01-10 och sista dagen att ställa frågor för intressenter är 2014-01-03.

/Styrelsen

Många saker på gång nu..

Hej!
Just nu pågår många olika förberedelser på saker vi måste lämna in till olika instanser.
Bland annat håller vi nu på att färdigställa förfrågningsunderlagen inför upphandling av gräventrepenad, tryckning/borrning under väg och vattendrag, Kommunikationsoperatör, samt även Drift&Underhåll av nätet. Det är med andra ord mycket att fördjupa sig i som ni förstår.
Parallellt med detta arbete så håller vi på med dokumenten för “Tillstånd och Samråd“som ska in till olika instanser inom Länsstyrelsen. Dessa är:
Länsstyrelsen
– Ansöka om dispens från strandskydd där sjökabel kommer upp
– Kulturvård (Finns det fornlämningar längs nätet? Dessa ska beskrivas och tas hänsyn till)
– Vattenverksamhet ( Info var sjökablar samt bäckar ska läggas/passeras)
– Naturvård (Kontrollera om det finns naturreservat)
Sjöfartsverket
– Sjökabelförläggning i farled.
Trafikverket
– Ledningsärenden inom vägområde

Allt detta ska dokumenteras samt fotograferas och kordinatbestämmas!

Styrelsen samt entrepenad och administrationsgruppen jobbar nu med att få dessa färdiga.
Vi kommer med information här på hemsida så fort det är något nytt att meddela.

Ha nu en trevlig allhelgonahelg!

/Styrelsen