Nov 252016
 

Var försiktig vid snöröjning så att inte fiberskåpen skadas. Tänk också på att inte hägna in fiberskåp i exempelvis hagar, för att inte riskera att inhägnade djur gör åverkan på skåpen.

Okt 122016
 

För att slippa pappersfaktura anmäl E-faktura via din internetbank (sök efter Ammeråns-Gesundens Fiber ekonomisk förening bland möjliga att ansluta till E-faktura).

Autogiro kommer tyvärr inte att bli möjligt att använda.

 

Apr 072016
 

Vårt nuvarande ekonomiprogram klarar inte av att hantera autogiro. Vi hoppas att snart kunna lösa detta.

Blanketten för anmälan om autogiro ska skickas till vår kassör Anita Amrén Näsberg, inte till bankgirot. Adressen är Färsån 129, 840 70 Hammarstrand.

Vi ser gärna att ni lägger om från månadsbetalning till kvartalsbetalning. Fördelar, Ni sparar pengar, föreningen sparar pengar, mindre arbete, bra för miljön.

Det medför också många fördelar att lägga om till e-faktura.

Jan 142016
 

Styrelsen har gett Handelsbanken uppdraget att skicka ut våra fakturor och sköta kundreskontrat.

Vår första fakturan var för medlemsavgiften. Observera att betalningen ska sättas in på SHB konto 5057-5059, inte direkt på föreningens konto dit förra betalningen gick.

Snart kommer nästa faktura för Telias tjänster. Telia har redan fakturerat föreningen från den 9 december men fakturan från föreningen till medlemmarna räknas från den 15 december.

Det medför att räkningen denna gång blir högre än vad kommande blir i fortsättningen.

De som valt månadsvis betalar från den 15 dec till sista februari eftersom avgiften ska betalas i förväg.

De som betalar kvartalsvis från den 15 dec till sista mars.

 

Dec 302015
 

Inom kort kommer första fakturan från föreningen. Det är medlemsavgiften för 2016 som ska betalas nu. Styrelsen har anlitat handelsbanken för att hantera faktureringen men det är vår kassör som ger dem underlaget.

Så snart Telia tagit över driften av nätet kommer vi att skicka ut första fakturan för den kollektiva anslutningen. Man betalar i förskott antingen en månad eller tre månader efter vilket val man själv gjort. Telia har ännu inte tagit över ansvaret för driften. Vi tror att det kommer att ske under januari.

Fakturan för medlemskapet skickas till de som vi har registrerat som medlemmar. Den person som slöt anslutningsavtal med föreningen och betalade 100 kr i insats är medlem i föreningen.

När försäljning av en ansluten fastighet sker bör den nye ägaren bli medlem. Blanketter för begäran om utträde och ansökan om att bli medlem finns för nedladdning på hemsidan.

Dec 062015
 

ARRIS TV-box

WP_20151206_15_26_02_Pro

I det kollektiva anslutningsavtalet med Telia ingår att man ska få två tv-boxar. De har nu levererats så det går bra att hämta dem.

På södra sidan Gesunden finns de hos John-Erik 0706 569256. På norra hos Kerstin 0730 293064, Anita 0702 124051. Josefine 0705 415271.  Ring innan du kommer.

Nov 152015
 

Vill understryka att man rekommenderas att ringa Telia för att säkerställa att rätt koder, abonnemang och det man beställt är beställt. 90 200

Nov 142015
 

När lamporna Wan och Lan blinkar i din medieomvandlare sker signalöverföring.

För att få igång TV måste den först ställas in så att den vet att signalen kommer via tvboxen till HDMI kontakten.

När Telias sida visas uppmanas man att fylla i två koder. De finns på Telias hemsida under ”Mitt Telia”. Det går även ringa 90200 för att få dem.

För bästa fart på datorn kopplas den med kabel till routern. För trådlös anslutning hittar du inloggningsnyckeln på underkanten av din router. Stäng först av din nuvarande trådlösa router.

Nu medlemmar kör vi i eget nät!

nätet