Jan 292014
 

Fiberföreningen har nu avslutat prövningen och utvärderingen av inkomna anbud, enligt de förutsättningar som angavs i vårt förfrågningsunderlag.
Som resultat av denna prövning har styrelsen söndag den 26 januari 2014, enhälligt beslutat att Hjorts Entreprenad och Linjebygg AB samt Emils Gräv ska tilldelas kontraktet.

Vi ser fram emot ett gott samarbete!
20140126_131149-1024x768
/Styrelsen

 Posted by at 09:06
Jan 192014
 

I upphandlingen av så kallad Systemleverantör har styrelsen nu tagit beslut om att tilldela kontraktet till byNet AB. Kontrakt kommer tidigast att skrivas 10 dagar efter det att tilldelningen har offentliggjorts.

Systemleverantören kommer bl.a. att leverera produkter i form av slangar, fiber, kopplingsboxar, nodhus med mera. Leverantören kommer även att bistå med tjänster som projektering, svetsning av fiber och rådgivning.

/Styrelsen

 Posted by at 09:06