Sep 032017
 

Det blir invigningsfest lördag 11 november 18.00 – 21.00 på Höggården i Höglunda.

Det är minst 120 personer som vill komma på festen och vi tycker att det är rejält många, en sen och mörk dag i november, men eftersom Nornan i Stugun rymmer så många fler tror vi att det blir lite mer nära och intimt om vi träffas på Höggården. Vi har valt att flytta festen till Höggården och där blir det!

Föreningen bjuder på mat, mingel med dryck, invigningsprogram och lite underhållning. Klart redan nu är att kommunalrådet Jonas Andersson kommer att delta. Vi har också fått klartecken att Kjell Berg från Hammarstrand kommer att underhålla en stund med lite sång och musik.

Fortfarande gäller det att du som har bilder från byggfasen eller annat intressant från projektet är välkommen att bidra med de i invigningsprogrammet. Kontakta Thomas eller Anita om detta.

Thomas Bäckström tel: 070-311 45 12, mail: hansgarden54@gmail.com
Anita Amrén Näsberg tel: 070 212 40 51, mail: anita.a.nasberg@telia.com

Följ oss här på www.amgefiber.se för mer information.

Styrelsen för Ammeråns Gesundens fiberförening

Aug 062017
 

Den 7 maj 2017 hölls föreningens årsstämma i Strömsnäs bygdegård och till ordföranden vid stämman valdes Christer Backlund Höglunda. Efter styrelsens redovisning av verksamhetsåret 2016 med åtföljande stämmobeslut om godkännande av årsredovisning och bokslut  förrättades val av styrelseledamöter. Styrelsens ordförande Kerstin Mattson hade tackat nej till omval och till ny ordförande valdes Göran Jacobsson Uppsala och Vågsäter. Övriga styrelseledamöter omvaldes – se vidare om det i årsmötesprotokollet nedan!

Protokoll från stämman finns för nedladdning här.

 Posted by at 14:36
Jun 132017
 

Vårt fibernät har drabbats av en avgrävning nyligen och styrelsen vill med detta meddelande uppmana till kontroll via ledningskollen.se
Läs mera på deras hemsida hur det går till!

Kolla efter ledningar innan grävning så undviker vi störningar på vår fiber och onödiga kostnader!

Feb 052017
 

Glöm inte att uppdatera adressuppgifter till föreningen vid exempelvis flytt.
Detta är särskilt aktuellt nu när många byter postnummer i början av mars. Meddela styrelseordförande eller kassör de nya uppgifterna! Mailadress finns på denna länk (mailadressen finns som länk i namnet).

Feb 052017
 

Styrelsen har fått frågor om den administrativa avgiften som finns med på fakturorna för kollektivt avtal och anslutna tjänster. Denna administrativa avgift finns angiven i avtalet man skrev på vid anslutning till kollektivt avtal och täcker kostnaderna för faktureringstjänsten (dessa kostnader har föreningen oavsett typ av faktura till medlem). Se kopia av avtalet på denna länk.

Styrelsen vill påminna om alltid använda bankgiro 5057-5059 (Svenska Handelsbanken) vid betalningar till föreningen.

Nov 252016
 

Var försiktig vid snöröjning så att inte fiberskåpen skadas. Tänk också på att inte hägna in fiberskåp i exempelvis hagar, för att inte riskera att inhägnade djur gör åverkan på skåpen.

Okt 122016
 

För att slippa pappersfaktura anmäl E-faktura via din internetbank (sök efter Ammeråns-Gesundens Fiber ekonomisk förening bland möjliga att ansluta till E-faktura).

Autogiro kommer tyvärr inte att bli möjligt att använda.